Paardenkracht voor Pubers Oktober 2021

Paardenkracht voor Pubers is een sociale vaardigheidstraining voor jongeren!

Zoals de naam het zelf zegt, gaan we tijdens deze cursus leren om in onze eigen kracht te gaan staan en onze krachten te versterken!

De training is gericht op jongeren vanaf 11jaar die dat extra duwtje in de rug kunnen gebruiken qua zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Tijdens de cursus paardenkracht voor pubers wordt er aandacht besteed aan verschillende thema’s die we in de praktijk en met de paarden gaan inoefenen. De jongeren leren op een ervaringsgerichte manier werken aan het aangeven, bewaken en verleggen van grenzen, communicatie, omgaan met emoties, positief zelfbeeld, samenwerken en nog zoveel meer.

 

De paarden zijn in deze cursus een essentiële partner. Het is ondertussen wetenschappelijk bewezen dat kinderen en jongeren in de nabijheid van dieren veiligheid en vertrouwen ervaren. Ze worden niet beoordeeld of veroordeeld en mogen volledig zichzelf zijn bij de paarden. Tevens zorgt het verzorgen en knuffelen van de paarden ervoor dat er oxytocine wordt aangemaakt in de hersenen waardoor de jongere even zijn/ haar zorgen kan vergeten. Het werken met paarden versterkt het positief zelfbeeld. Paarden zijn mooie leermeesters voor de jongeren: ze zijn zeer gevoelig en merken elk signaal op. Ze spiegelen het gedrag van de jongere, waardoor de jongere directe feedback krijgt op zijn/ haar gedrag en zich kan aanpassen aan de situatie. Dankzij deze directe en veilige feedback van de paarden en de begeleiding door een equitherapeut, ontstaan er ervaringsgerichte leermomenten voor de jongeren.

 

Concreet bestaat deze cursus uit 5 zaterdagnamiddagen van telkens 2u, nadien is er nog een terugkom moment van 2u. Tijdens elke les werken we rond een bepaald thema. Op de terugkomdag evalueren we hoe de jongeren de cursus hebben ervaren, wat ze hebben meegenomen naar hun thuis- en/of schoolsituatie en waar ze nog moeilijkheden ondervinden. We hebben dan de tijd om de moeilijkheden nog eens extra in te oefenen.

Iedere jongere ontvangt een persoonlijk werkboek, waarmee ze na elke les thuis verder aan de slag kunnen gaan rond het thema.

 

We werken zoals altijd in kleine groepjes van 4-6 jongeren zodat we individueel, op maat en op het tempo van elke jongere aan de slag kunnen gaan.

Data: zaterdag 2/10, 9/10, 16/10, 23/10 en 30/10. De terugkomdag zal plaatsvinden op zaterdag 4 december. Elke les gaat door in de namiddag.

 

Heb je nog vragen of wil je je zoon/ dochter inschrijven. Mail dan gerust naar equilo@outlook.be of bel naar 0492/82.14.27