Equitherapie

Equine Assisted Therapy (EAT) is een overkoepelende term voor therapieën waarbij het paard als partner wordt ingezet met als doel de levenskwaliteit van de kinderen, jongeren en volwassenen met specifieke hulpvragen te verbeteren. EAT beschikt over verscheidene werkvormen om binnen de triade ‘cliënt-therapeut-paard’ doelgericht te werken aan problemen van fysieke, psychische, orthopedagogische en/of sociale aard.

Tijdens mijn sessies werk ik vooral volgens het principe van Equine Assisted Learning (EAL). Deze werkvorm staat voor het oplossingsgericht leren met assistentie van paarden. De therapeut werkt doelgericht aan het gedrag van kinderen en jongeren rond de volgende thema’s: zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, omgaan met angsten, werken rond emoties, gedragsproblemen, etc. Hierbij is de band tussen het paard en het kind/ de jongere cruciaal want dit bevordert hun assertiviteit, affectie, communicatievaardigheden, empathie, respect, zelfcontrole, etc.

Het therapeutisch werken met paarden biedt een grote meerwaarde op verschillende vlakken:

  • De driedimensionale beweging van het paard bevordert het evenwicht, de houding en de spierspanning van de ruiter
  • Paarden zijn heel sensitief: ze nemen gemakkelijk de gemoedstoestand van mensen over en ze voelen heel goed de gedachten en gevoelens van mensen aan, ook al staan deze niet in overeenstemming met het uiterlijk waarneembaar gedrag. De paarden spiegelen de emoties en het gedrag van de cliënten in hun eigen gedrag. Dit zorgt voor een directe feedback voor cliënt en therapeut
  • Bevorderen van cognitieve vaardigheden en ruimtebesef
  • De zorg voor paarden wordt vertaald naar een grotere zorg voor zichzelf
  • Het stimuleert de communicatie en socialisatie
  • De verbale en non-verbale communicatievaardigheden worden ontwikkeld/ verbeterd
  • De mogelijkheid om openlijk affectie te geven en te krijgen, zorgt ervoor dat de ontwikkeling van empathie en de gehele persoonlijkheid groeit
  • Aspecten als wederzijds vertrouwen en respect, onvoorwaardelijke aanvaarding, zelfvertrouwen, succeservaringen, verantwoordelijkheid, assertiviteit en zelfcontrole worden ontwikkeld
  • De reacties van paarden zijn authentiek en gebeuren direct, in het hier en nu. Gekwetste kinderen/ jongeren appreciëren deze oprechte houding en heldere reacties van het paard
  • Een paard oordeelt nooit en aanvaardt onvoorwaardelijk wat er gebeurt of niet gebeurt. Dat creëert een sfeer van veiligheid, waarin er kan geëxperimenteerd worden, waar alles mogelijk is, maar niets moet.

Equitherapie is een non-verbale, uitdagende en ervaringsgerichte therapie op maat van de cliënt!