Rots en Water training: April 2024

De nieuwe data voor de cursus Rots en Water zijn bekend! 

'Rots en Water' is een sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining voor kinderen.

 

De training wordt opgebouwd rond 2 begrippen Rots (weerbaarheid) en Water (sociale vaardigheden). 'Rots' staat voor het opkomen voor je eigen mening, zelfstandigheid en zelfvertrouwen uitstralen én je eigen grenzen bewaken. 'Water' staat voor rekening houden met anderen, leren samenwerken en samenleven én flexibel leren omgaan met verschillende situaties. Beide houdingen zijn essentieel in het dagelijks leven. Het is daarom ook belangrijk om een balans te vinden tussen je 'Rots en Water' houding.

 

Tijdens de 'Rots en Water' training worden kinderen versterkt zodat ze weerbaarder worden (Rots) in verschillende situaties zoals pesten, groepsdruk, moeilijke situaties,... Maar ook sociale vaardigheden (Water) worden ingeoefend zodat ze steeds in contact blijven met zichzelf en anderen.

 

De cursus is laagdrempelig, elk kind kan deelnemen. Je hoeft ook geen ervaring te hebben met paarden.

We werken in groepjes van 4 tot 6 kinderen. Dankzij de kleine groepjes en de verschillende oefeningen met en zonder de paarden, leren de kinderen op een positieve manier voor zichzelf op te komen waarbij ze rekening houden met elkaar.

 

Je leest het goed! Bij Equi-Lo gaan we de 'Rots en Water' training combineren samen met de verbinding en de kracht van paarden.

De paarden zijn tijdens deze training een essentiële partner. Een paard kan net zoals een Rots heel standvastig en krachtig zijn maar kan net zo goed flexibel, sensitief en zorgzaam zijn zoals Water.

Paarden beschikken over deze 2 houdingen en laten ons ook toe om samen met hen te oefenen om zelf ook een balans te vinden tussen onze eigen 'Rots en Water' houding.

Tijdens elke les werken we rond een bepaald thema. We zullen de 'Rots en Water' oefeningen afwisselen met oefeningen bij de paarden zodat we in verschillende situaties de vaardigheden kunnen inoefenen. De actieve, speelse en ervaringsgerichte oefeningen worden afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Kinderen leren vooral door te doen en die kans krijgen ze hier.

 

Tijdens deze training gaan we aan de slag rond:

• Zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander

• Inzicht in wie ik ben en zelfreflectie

• Flexibel omgaan met verschillende situaties

• Zelfbeheersing en agressie beheersing

• Weerbaarheid

• Samenwerken en zorgen voor jezelf en de ander

• Zelfverdediging

• Aanvoelen en aangeven van grenzen

• Sterk en stevig staan in verschillende situaties

• Inleving en rekening houden met de anderen

 

Dankzij deze training leren kinderen hun eigen beslissingen te nemen en hun eigen weg te gaan (Rots) maar wel steeds in verbinding met anderen (Water).

 

Heb je nog vragen of wil je je zoon/ dochter inschrijven.

Mail dan gerust naar equilo@outlook.be of bel naar 0492/82.14.27