Kinderen en jongeren kunnen terecht bij Equi-Lo voor: 

  •  Stimulering van het zelfvertrouwen en de zelfontplooiing
  •  Persoonlijke groei- en ontwikkelingsbevordering
  • (Ortho)pedagogische problemen
  • Bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling
  • Vermindering van gedragsproblemen
  • Concentratie- en leerproblemen
  • Autisme en ADHD
  • Vermindering van spanning, onrust en angst